Leerkracht

Titel:  Maarten Jagermeester                    
Onderwerp:  Jeugdboekenschrijver
Schooltype:  basisonderwijs
 Groep: 7 en 8
Vakgebieden:  Nederlands en Muzische Vorming
Uitvoering door:  Tweetallen
Tijdsinvestering:  4 lesuren
Opbrengst:  Muurkrant            
Extra materialen:  A3- papier, tijdschriften, kranten, kleurpotloden, stiften, wasco’s
WebQuestmaker: Sanne D. en Sanna B.
Comments