webkwestie - webquest

Maarten Jagermeester

Werkwijze

  1. Ga naar de website van Maarten Jagermeester en ga op zoek naar de informatie die zeker op je muurkrant moet komen. Dit kan je terugvinden bij de opdracht. Schrijf de gevonden informatie op het kladpapier.

  2. Je kiest samen twee boeken, geschreven door Maarten Jagermeester. Ga op zoek naar de informatie die zeker op je muurkrant moet komen. Ga eventueel op zoek naar recensies en eigen meningen over deze boeken, zodat je je eigen mening beter kunt formuleren. Schrijf de gevonden informatie bij op het kladpapier.

  3. Controleer of je alle verplichte items hebt gevonden.

  4. De foto’s die je wilt gebruiken (maximum 3), kopieer je van het internet naar een Word- document. Vraag nu aan de leerkracht om de foto’s af te drukken.

  5. Lees de volgende stappen rustig door, zodat je weet wat je moet doen voor je naar de klas gaat.

  6. Bepaal met welke materialen je gaat werken: tijdschriften, kranten, kleurpotloden, wasco’s, stiften, …

  7. Maak een muurkrant (= collage) van de gevonden informatie. Zorg ervoor dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de verplichte items over de schrijver en over de boeken. Je mag volledige zinnen of enkel steekwoorden opschrijven.

  8. Denk na over hoe jullie je muurkrant gaan presenteren aan de rest van de klas.

Vergeet niet bij beoordeling te kijken, zodat je weet waar er op gelet wordt.